نکته اینجاست که مطالعات ثابت کرده، کتاب‌خوان‌ها در قیاس با افراد عادی آدم‌های خوب‌تر و باهوش‌تری هستند و شاید تنها آدم‌هایی روی این کره خاکی باشند که ارزش عاشق شدن را داشته باشند.

تاثیر کتاب بر شخصیت انسان ها

کتابخوانی به عنوان یک عادت سالم و مفید، می‌تواند به شخصی جذابیت بیشتری ببخشد. در واقع، کتابخوانی به شخصی انعطاف‌پذیری، هوش بالا، دانش و مهارت‌های گوناگون، توانایی تفکر پیچیده و تجربه‌های جدید بخشیده و به شخصی شخصیت‌پذیر، بازتاب‌دهنده، دارای تخیل قوی و مهارت‌های ارتباطی بهتر تبدیل می‌کند. برای مثال:

1- گستردگی دانش: کتاب‌خوانی، به شخصی گستردگی دانش و اطلاعات بیشتری بخشیده و این می‌تواند او را به نوعی جذاب‌تر و پویاتر نشان دهد.

2- تجربه جدید: خواندن کتاب‌های مختلف، به شخصی تجربه‌های جدید بخشیده و او را به دنیایی گسترده‌تر و جذاب‌تر معرفی می‌کند.

3- تخیل و خلاقیت: کتاب‌خوانی، به شخصی تخیل و خلاقیت بیشتری بخشیده و به او کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را در حل مسئله، پیدا کردن راه‌حل‌های جدید و پرداختن به کارهای هنری بهبود بخشد.

4- پرداختن به خودآگاهی: کتاب‌خوانی، به شخصی توانایی پرداختن به خودآگاهی و تفکر پیچیده را بخشیده و به او کمک می‌کند تا با خودش آشنا شود و شخصیت‌اش را بهبود بخشد.

5- توانایی ارتباطی: خواندن کتاب‌ها، به شخصی توانایی ارتباطی بهتری بخشیده و به او کمک می‌کند تا با دیگران بهتر ارتباط برقرار کند و به عنوان یک شخص جذاب و مهارتمند شناخته شود.