از سخت ترین تصمیم ها برای والدینی که چشم انتظار کودک دختر هستند انتخاب اسم است. اسمی که علاوه بر معنای نیکو و خوش آوا بودن، کودک را با فرهنگ، اعتقادات و مذهب خود بیشتر آشنا کند.

نام های مذهبی دخترانه در ایران بیشتر در راستانی دین اسلام هستند و خانواده های ایرانی نیز تمایل زیادی به نام دخترانه مذهبی و اسلامی دارند.

این اسم ها اغلب توصیه های اکید دین اسلام، معنای نیکو و خوب دارند و بر آینده و شخصیت و اعتقادات کودکان نیز تاثیر می گذارند. از همه مهمتر خوش آوا بودن این اسم هاست که آن ها را محبوب می کند.

اسامی دخترانه قرآنی و مذهبی پرطرفدار

در قرآن و اسلام بسیاری از نام‌های زیبا و پرمعنای دخترانه وجود دارد که ممکن است به عنوان نام برای دختران انتخاب شوند. برخی از این نام‌ها عبارتند از:

 1. فاطمه
 2. زینب
 3. مریم
 4. خدیجه
 5. آیت
 6. سکینه
 7. مرجانه
 8. فریبا
 9. حدیجه
 10. لیلا
 11. نور
 12. هاجر
 13. روح الله
 14. رقیه
 15. سمیرا
 16. طاهره
 17. فرزانه
 18. زهرا
 19. نرگس
 20. صدیقه

اسامی مذهبی دخترانه با تمام حروف الفبا

اسم دخترانه مذهبی با (آ)

آنسه : انس گیرنده، مانوس، خو گیرنده، همنشین نیکو

آمال : آرزوها

آتیه : آینده

آلا : نعمتها، نیکی ها، از اسامی قرآنی

آیه : نشانه، نشانه خدا

آیات : جمع آیه، اسم دختر شاعر شیعه بحرینی که بدست آل سعود شهید شد

آینور: اسم ترکیبی ترکی_عربی به معنی نور ماه، نورانی مثل ماه، روشنایی ماه، دختری که چهره اش مانند ماه زیبا و درخشان است.

اسم دخترانه مذهبی با (الف)

اسماء الهدی : نامهای هدایت، از اسامی قرآنی(نامهای هدایت خداوند)

ایما : اشاره

اکرم : بزرگوار، گرامی

اسماءالحسنینامهای نیکو، از اسامی قرآنی(نامهای نیکوی خداوند)

الوان : رنگها، نوعها، رنگارنگ، رنگین؛ گوناگون، گونهگون

ابتسامتبسم، لبخندزدن

اصیلابانوی با اصالت

ارونشاد و شادمان

اسنا : بانوی بزرگوار و بلندمرتبه

اکلیلتاج

امینه : مؤنث امین

الهامبه دل افکندن، در دل انداختن؛ القاء معنی خاص در قلب به طریق فیض؛

امیرا : بانوی حاکم

امانه : اطمینان و آرامش قلب، دختری که وجودش مایه قوت قلب است

اسراء : اسم یکی از سوره های قرآن، به معنی معراج پیامبر

الحاننواهای خوش، نغمه های دلکش، صدای موزون و خوش آیند

الیسا : دختری که مانند گل انار لطیف است + مرکب از الیس(عربی) به معنای گل انار و الف تانیث فارسی

اسم دخترانه مذهبی با (ب)

بِنت الهدیدختر هدایت شده

بشریبشارت، مژده، از القاب قرآن (بشارت برای مومنین)

اسم دخترانه مذهبی با (ت)

تالیاتلاوت کننده قرآن، مرکب از تالی عربی به معنی تلاوت کننده + الف تانیث فارسی (اسم فارسی عربی)

تبارکیعنی مبارک شد ،از صفات خدا

ایمانهمنسوب به ایمان

تبسم : لبخند

تامارادرخت خرما؛ نام عروس یهودا چهارمین پسر حضرت یعقوب(ع)

ترنمزمزه یک نغمه، آواز، نغمه

تکتمنام چاه زمزم، نام مادر امام رضا ،بانوی رازدار و رازنگهدار

تسنیمرودی در بهشت (سوره مطففین)

تینا : در عربی (طین) به معنی گِل سرخ

اسم دخترانه مذهبی با (ث)

ثمرثمره، میوه

ثمینهگرانبها

ثمین : گرانبها

ثمره : میوه

ثنا : حمد، شکر، سپاس

ثمینا : گرانبها و ارزشمند (ترکیبی عربی -فارسی)

اسم دخترانه مذهبی با (ج)

جنان : بهشتها، باغها، از اسامی قرانی

اسم دخترانه مذهبی با (ح)

حنیفاحق، راست(لقب ادیان توحیدی و مسلک حضرت ابراهیم)

حورا : حور، حور بهشتی

حامده : سپاسگزار، حمدکننده خدا

حورانه : مثل حور زیبا

حنیفهحق، راست(لقب ادیان توحیدی و مسلک حضرت ابراهیم)

حرهدختر آزاده، از اسامی حضرت زهرا، از القاب بانوان اشرافی،(حر اسم اولین شهید کربلا هم هست)

حسنی : نیکو، پسندیده

حسنیهنیکوتر، کار نیک، عاقبت نیکو

حدیثسخنی که از پیامبر(ص) یا بزرگان دین نقل می کنند، داستان، سرگذشت، سخن

حدیثه : نو و تازه

حکیمهزن حکیم و دانشمند،از القاب حضرت زهرا

حمرا : سرخ

حماسه : دلیری و شجاعت، کار افتخارآفرین

حمراه(hamraah) : حوری لقا، در کمال زیبایی (سفید)

حنانام گیاهی بهشتی

حسنازن زیبا

حسیبامرکب از حسیب به معنای پاک نژاد و پاکزاد و الف نسبت ، دختر با اصل و نسب

حنانهﻣﻬﺮﺑﺎﻥ، ﺑﺨﺸﺎﯾﻨﺪﻩ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﻟﻪ ﮐﻨﻨﺪﻩ، ستونی که قبل از ساختن منبر پیامبر اسلام(ص) هنگام وعظ به آن تکیه می فرمودند

حور آساحور(عربی) + آسا(فارسی) آن که چون حور زیباست

حنانبسیار مهربان، یکی از نام های خداوند، در دعای جوشن کبیر می تونید ببینید

حور آفرینحور( عربی) + افرین (فارسی)= آفریننده حور یعنی زنی که دختر زیبا بدنیا میاورد

حور رخهمانند حور

حورزاد : زاده حور، از شدت کمال زیبایی انگار از نسل حور است

حوریاآنکه چون حور زیباست

حوری دختدختر حوری

حوردیس : آنکه چون حور زیباست

حوروش : آنکه چون حور زیباست

حلیاآنچه در چشم خوش میدرخشد (حلی+ا)

حلیه : زینت، زیبا و خوش اندام، دیبای بهشتی

حلمادختران صبور و بردبار، از القاب حضرت زینب ( س )، ( جمع حَلیم ) بردباران، صبوران، به ضم ح، جمع حلیم

اسم دخترانه مذهبی با (خ)

خضراسبز، تازه

خزر: فتان – دختر که عشوه هایی زیرکانه می ریزد

اسم دخترانه مذهبی با (د)

دعاء : دعا، راز و نیاز و درخواست

درسامانند در، مروارید، در(عربی) + سا(فارسی)

دنیاکیهان ؛ جهان، گیتی. زندگانی حاضر؛ جهانی که در آن هستیم.

درا (dorra): دختر زیبا و ارزشمند، مانند در

دینااسم خواهر حضرت یوسف، به معنی دین هم هست

اسم دخترانه مذهبی با (ر)

ردا : عقل و خرد

رایان : اسم کوهی در حجاز

راحلدختر مهاجر

رافعه : اوج دهنده، رفیع کننده (باعث افتخار)

رایحه : عطر خوش(رایحه الجنت) ،عطر حضرت زهرا

رضیه : اسم بانوی پادشاهی که بر هند در زمان سلطنت مسلمانان سلطنت کرد

رضوانه : بهشتی، زیبارو

رمان : انار، میوه بهشتی در قرآن

راکعهرکوع کننده،(در قرآن آمده:وارکعوا مع الراکعین)

راحیل : نام یک فرشته، راحیل عربی شدهٔ لغت عبری رَجِل به معنای بی گناه است. راحیل همسر دوم و محبوب یعقوب و مادر یوسف است. نام او در کتاب پیدایش در تورات ذکر گشته است. راحیل دختر لابان و خواهر کوچک تر لیاه است. مادر یعقوب، ربقاه، خواهرلابان بوده است. راحیل در نزدیکی بیت لحم یهودیه مدفون است.

رمیصا : بانوی دلیر و جنگجوی صدر اسلام که از زنان دیگر و همچنین خیمه پیامبر دفاع کرد تا اینکه پس از مقاومت و دلیری بسیار شهید شد(ام سلیم ، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه معروف رسول الله،همچنین نام یکی از دو ستاره ای که بر ذراع است)

رمیصابانوی دلیر و جنگجوی صدر اسلام که از زنان دیگر و همچنین خیمه پیامبر دفاع کرد تا اینکه پس از مقاومت و دلیری بسیار شهید شد(ام سلیم ، دختر ملحان بن خالد بن زید یکی از صحابه معروف رسول الله،همچنین نام یکی از دو ستاره ای که بر ذراع است)

رحمهنام همسر حضرت ایوب

رمانهدختری که مانند انار لطیف است

ریحانگیاه و گل خوشبو و معطر، در حدیثی از امام علی (ان المرئه ریحانه و… ترجمه:زن (دختر و …) مانند گل خوشبویی است، پس به انجام کارهای سخت وادارشان نکنید)

ریحانهگل خوشبو و معطر (مثل اسم قبل،نام مادر امام رضا،از القاب حضرت زهرا

رانیاقریب و نزدیک

اسم دخترانه مذهبی با (ز)

زیتون : از اسامی قرآنی و یکی از میوه هایی که در قران به آن سوگند خورده شده، نماد فلسطین و همچنین صلح و انسان دوستی

زیتونهیک دانه زیتون

زمزمنام چشمه ای که به خاطر دعای مادر حضرت اسماعیل در مکه نمایان شد

زوفاگیاهی معطر از خانواده نعنا

اسم دخترانه مذهبی با (س)

ساهره : چشمه روان

ساریهساریه نام یکی از دختران امام موسی کاظم(ع) بود. این نام در عربی یعنی ابری که در شب آید.

ساجده : دختر سجده کننده(عبادت کننده خدا)

ساعده : دختر مددیار، یاری کننده

سالمه : بدون عیب، در کمال سلامت

سامره : نام شهری در عراق که مرقد امام دهم و یازدهم در آن واقع شده است

ستیلا (satila) : نام دختر امام موسی کاظم و لقب حضرت مریم

سامیرا: سمیرا، زن بزرگوار، نام محلی در نزدیکی مکه،نام عمه شیرین در داستان خسرو و شیرین ترجمه عربی مهین بانو است.

سامیهیعنی بانوی بلندمرتبه و از القاب حضرت زینب

سباسوره 34 قرآن کریم، شهری در یمن که بلقیس ملکه آنجا بوده، در عبری به معنی انسان

سلالهیعنی نسل، از القاب حضرت زهرا

سدنا:(Sednā) سجده کننده بر خانه خدا – مرکب از سدن(عربی) به معنای سجده کردن به کعبه + ابف فاعلی (فارسی)

سدن (saden) : پارچه ای که روی کعبه می کشند، خدمتکارکعبه

سلوی (بر وزن حلوا) : کبوتر بهشتی در قرآن

سمین : چاق، فربه، ارزشمند و عالی، معمولاً در مورد سخن و شعر گفته می شود

سوره : سوره قرآن

سماآسمان

سمانه : سمانی بلدرچین

سلوا (سلوی) : نوعی پرنده(بلدرچین) در قرآن که در بهشت هم هست

ساهره : زمین هموار

سناروشنایی

سندس (sandas): پارچه ای ابریشمی و لطیف، در قرآن آمده است که لباس ابرار از جنس سندس ساخته شده است معنی دیگرش میشه دختری که پوشاننده بهشتیان است

اسم دخترانه مذهبی با (ش)

شریفهزن شرافتمند

شعری (shera) : نام ستاره ای، در قرآن هم آمده

شمسا : دختری که مانند خورشید است، درخشان و پرتوافشان

شمیسخورشید کوچک

شفیعه : زن شفاعت کننده

شیما : زنی که روی چانه اش خال دارد، زن زیبای عرب، نام دختر حلیمه سعدیه دایه پیامبر(ص)

اسم دخترانه مذهبی با (ص)

صبانسیم ملایمی که از طرف شمال شرق می وزد، پیام رسان میان عاشق و معشوق، نام یکی از شعب بیست و چهارگانه موسیقی قدیم

صهبا : شرابی که مایل به سرخی باشد، شراب انگوری

صبرابردباری

صالحه : دختر و زن نیکوکار

صونادوری از گناه، خویشتنداری از گناه

صدفنوعی جانور نرم تن که قدما اعتقاد داشتند اگر قطره باران در آن جا بگیرد به مروارید تبدیل می شود، نام سه ستاره به شکل مثلث

اسم دخترانه مذهبی با (ظ)

ضحیسپیده صبح، در قرآن بهش قسم خورده شده

اسم دخترانه مذهبی با (ط)

طنازبسیار زیبا، دلنشین و فریبنده

طهورا : پاکیزه، پاک کننده، از اسامی قرآنی (شرابا طهورا)

طنان : پرطنین، بلندآوازه، مشهور

طاهره : طاهر، زن پاک و مبرا از عیب، لقب فاطمه زهرا (ع) و لقب خدیجه همسر پیامبر (ص)

اسم دخترانه مذهبی با (ع)

عارفه : زن عالم و عارف

عادلهمؤنث عادل، بانوی با انصاف

عرشیان : عرش(عربی) + ی (فارسی) + ان (فارسی) ملائکه، فرشتگان

علیا : رفیع، والا

عذرادوشیزه، باکره، بکر، لقب مریم(ع) و لقب فاطمه(س)، نام معشوق وامق

عاتکهنام دختر عبدالمطلب(جد پیامبر(ص) ) در واقع نام عمه پیامبر

عادیاتاسم سوره ای از قرآن

عابدهزن عبادت کننده

عالیه : عنوانی احترام آمیز برای بانوان،به روایتی نام دختر امام علی النقی(ع)

عامره : آبادکننده

عطیه : هدیه عطا شده (از طرف خداوند)

عفاف : پاکدامنی

عسل : از اسامی قرآنی، در قرآن دربارش گفته شده:در ان نوعی شفاست.

عفیفه : زن پاک دامن

عفیف : پاک دامن

علیا (elia) : بانوی والا، رفیع ، فکر کنم مونث “علی” باشه

عهدیه : پای بند به عهد و پیمان

اسم دخترانه مذهبی با (غ)

غدیرهگیسوی بافته شده، مونث شده کلمه (غدیر)

غانیه : دختر جوان پاکدامن

اسم دخترانه مذهبی با (ف)

فائزه : نائل، رستگار، از اسامی قرآنی

فاطمه : نام دختر پیامبر(ص)، زنی که بچه خود را از شیر گرفته باشد

فریضه : عمل واجب

فائقهپیروز شده

فارهه : دختر زیبا و با نمک

فصیحه : فصیح و گویا، بانوی فهمیده

فهیمه : فهیم

اسم دخترانه مذهبی با (ک)

کوثرنیکی بسیار، نام یک سوره قرآن که درباره حضرت زهراست

کاملیا

اسم دخترانه مذهبی با (ل)

لیالی : شبها

لیلا : درازترین و تارترین شب، سرخوشی از می، همسر پیامبر اسلام

اسم دخترانه مذهبی با (م)

ماریهزن سپید و درخشان، نام یکی از همسران پیامبر

مهنا (mohanna ) : گوارا و خوش

مرسا : در عربی یعنی استوار و ثابت شدن و واقع شدن. این کلمه دوبار به صورت «مرسی» در قرآن آمده است.

ماه سمین : ماه + سمین = (به مجاز) ارزشمند ، خوب ، عالی) ماهِ خوب، عالی و ارزشمند؛ (به مجاز) ماه روی گران بها و ارزشمند.

محیایکی از صفات خدا، زنده و پویا

متینادختر متین و باوقار

ملیحه : (در قدیم) (به مجاز) ملیح، زیبا و خوشایند، دارای ملاحت، با نمک؛ (در قدیم) دوست داشتنی و مورد پسند

مهلا : در زبان عربی یعنی آهسته و بی شتاب. مهلا از اسم های حضرت زهرا (س) است.

مائده (Mā-‘ede) : خوردنی، طعام، نام سوره ای در قرآن کریم

مبینا : آشکار و روشن، از اسامی کلام وحیمحدثه :مؤنث محدث، گوینده سخن

مهدیا : مهدیا مونت مهدی به معنای هدایت شده است. مهدیا یعنی دختری که هدایت شده.

مکرمه (mokrame) : مورد احترام واقع شده، بانوی محترم

محیصارستگار شده، پاک و آمرزیده (به فتح میم). در قرآن کریم به معنای محل فرار و پناهگاه آمده است (دارای ریشه پارسی و مذهبی)

متانت : وقار، حالت استواری و سنگینی در رفتار همراه با پرهیز از نشان دادنِ هیجان های درونی

مشکات : (در قدیم) چراغدان، از واژه های قرآنی، مکان نورانی – طاقی بلند که چراغ را در آن گذارند

ملیسا : زمانی بین مغرب و نماز عشا؛ ماه صَفر؛ ماهی بین آخر گرما و زمستان (ریشه یونانی)

مائدهخوردنی طعام

محنا : ﺑﻪ ﺣﻨﺎ ﺧﺿﺎﺏ ﮐﺮدﻩ، به ضم میم و فتح ح و تشدید نون

ملیکااسم رومی، مادر امام مهدی

مهدی (مهدا خونده میشه،دخترونست )هدایت شده، (اگه موضع ظهور بچه دار شدین بذارین، هدایت شده بدست مهدی)

مهدیه (Mah-die) : کسی که خداوند او را به سوی رستگاری و راه راست هدایت نمود، کسی که خداوند رستگاری را و راه راست را برایش تعیین کرد، مؤنث مهدی، عروس

اسم دخترانه مذهبی با (ن)

نورادرخشان، تابان(از نور میاد)

نورروشنایی، فروغ، از نامهای خداوند، نام سوره ای در قرآن کریم

نهاعقل و خرد (اسم قرآنی)

نداصدا، ندا، نوا

نسیبهدارای اصل و نسب؛ خویشاوند و نزدی

نفیسهگران بها، قیمتی؛ ارجمند و گرامی

اسم دخترانه مذهبی با (و)

وفا : ایفای عهد، پیمان پایی، دوستی، صمیمیت

اسم دخترانه مذهبی با (ه)

هدیه زهرا : دختری که هدیه و عطیه از طرف حضرت زهراست

هانیه : شادمان و خوشبخت، مهربان و دلسوز، لقب حضرت زهرا. (حانیه زنی است که پس از مرگ شوهرش ازدواج نکند و بر فرزند خود بماند تا او را پرورش دهد و به معنای آن که به شوهر و فرزندانش بسیار مهربان است.)

هدی : هدایت، از القاب قرآن، (هدایت برای مومنین)

اسم دخترانه مذهبی با (ی)

یسریراحتی، آسانی، گشایش، دختر خوش قدم (یسرا)

یامین : لقب راحیل، همسر حضرت یعقوب (مادر بنیامین و یوسف)

یوکابددر عبری این اسم به عبارت «خداوند بزرگ است» معنی می شود. نام مادر هارون و موسی و مریم هم یوکابد بوده.

یسنادر زبان اوستایی این نام هم ریشه با یشت، در لغت به معنی حمد، پرستش، ستایش، نماز، جشن و در اصطلاح نام یکی از بخش های پنجگانه اوستا و مهمترین آنهاست.