جذابیت مردان به عوامل مختلفی بستگی دارد. مردان جذاب جذابیت مردان برای هر فردی متفاوت است و به عوامل مختلفی مانند شخصیت، ظاهر، سلیقه‌های شخصی و ارزش‌ها بستگی دارد. با این حال، برخی از ویژگی‌هایی که ممکن است برای بسیاری از افراد جذاب باشند، عبارتند…