موفقیت طراحان لباس به عوامل متعددی بستگی دارد و هیچ راز یا فرمول جادویی برای موفقیت وجود ندارد. اما در زیر برخی از عوامل مهم در موفقیت طراحان لباس را بررسی خواهیم کرد: استعداد و خلاقیت: استعداد طراحی و خلاقیت در ایجاد طرح‌ها و الهام‌بخشی…