عینک برای بسیاری از افراد جزء لوازمی است که در زندگی روزمره به کار می‌روند، اما آیا می‌دانید عینک ممکن است تأثیری بر هوش شما داشته باشد؟ در این مقاله به بررسی تأثیر عینک بر هوش و تحلیل چرایی جذب عینکی ها به عنوان افراد…