ناخن های بلند و مرتب دست و پا را زیباتر می کند به همین دلیل امروزه کاشت ناخن در بین خانم ها رواج بیشتری پیدا کرده است. در دوره آموزش کاشت ناخن هنرجو سه روش اصلی را یاد می گیرد که هر کدام مزایای خاص…